ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต
ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลัง

บุญทำให้เรามีรูปสมบัติ มีทรัพย์สมบัติ มีคุณสมบัติ ที่สมบูรณ์ มีเหตุการณ์ดี สมองแจ่มใส

ความคิดอ่านดี คาดการณ์อะไรต่าง ๆ ได้ดี แล้วความคิดนั้นถูกเสียด้วย

เมื่อขยายมาสู่คำพูด คำพูดก็มีพลัง แจ่มแจ้ง ใครฟังแล้วก็เชื่อตาม ทำตาม พอลงมือทำ ทางกายมันก็ประสบความสำเร็จ

แต่พอถึงตรงนี้ ถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาป เราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเรา

แล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามา จะมีทิฏฐิมานะว่า เราเก่งด้วยฝีมือของเรา เลยลืมคิดไปว่า คนเก่งกว่าเราก็เยอะ แต่เขาไม่ประสบผลสำเร็จ

จริง ๆ แล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขา แต่เราประสบความสำเร็จ เพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลัง

ต่อให้มือถึง ใจถึง ทีมถึง ทุนถึง

แต่ถ้าบุญไม่ถึง
ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
แต่ถ้าบุญถึง…สำเร็จ!

บุญบาปนี่แหละคอยชักใยอยู่ข้างหลัง

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

Advertisements