เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมาก ไปปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์ทุกวัน ไม่เว้นเลยแม้แต่วันสอบไล่ปลายภาค เมื่อสำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงได้ตัดสินใจอุปสมบทตลอดชีวิต

หลังจากบวชได้ ๒ เดือน คุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๑๙๖ ไร่ ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลวงพ่อธัมมชโยจึงได้นำหมู่คณะเริ่มบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่วันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญคราวละหลายหมื่นคน จนพื้นที่ไม่พอรองรับ ญาติโยมจึงได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่ม ขยายมาเป็น ๒,๕๐๐ ไร่ ในปัจจุบัน

ลักษณะพิเศษของพระเทพญาณมหามุนี

น่าอัศจรรย์ใจว่า ทำไมท่านจึงสามารถสร้างศรัทธาแก่สาธุชนนับล้าน ชวนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญได้คราวละหลายแสนคน ลักษณะพิเศษของท่าน คือ
1. มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษยานุศิษย์ กุฏิเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีขนาดเท่ากันกับกุฏิพระลูกวัดทุกประการ คือ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ไม่มีแอร์ ไม่มีทีวี ไม่มีตู้เย็น มีเพียงเตียงไม้, โต๊ะเก้าอี้ไม้ ๑ ชุด, ตู้ ๑ ใบ และพัดลม ๑ ตัว เท่านั้น
ปัจจุบัน เมื่อท่านอายุ ๗๐ ปีแล้ว ต้องมีผู้ดูแลสุขภาพจึงย้ายมาอยู่ในกุฏิที่กว้างขึ้น แต่ก็เป็นกุฏิชั่วคราว โครงเหล็กฝายิบซัมบอร์ด หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอน พื้นปูเสื่อน้ำมัน มีโต๊ะ ๑ ตัว วางอยู่ข้างเตียง และใช้เตียงไม้เป็นที่นั่งแทนเก้าอี้เวลาเขียนหนังสือ

2. รักความสะอาดและความเป็นระเบียบมาก
ช่วงที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ ตกตอนเย็นจะพาพระภิกษุ สามเณรกวาดวัด ตั้งแต่ท้ายวัดถึงหน้าวัด ระยะทางราว ๑ กิโลเมตร เป็นประจำทุกวันเป็นปี ๆ และพาพระเณรลงลอกคูคลองข้างวัด จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมวัดพระธรรมกายจึงสะอาดและเป็นระเบียบตลอดเวลา

3. ไม่ชอบพิธีรีตอง
เมื่ออยู่ในวัดกับพระ เณร อุบาสก อุบาสิกา ท่านเป็นผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ชอบพิธีการ ให้ความเมตตาเป็นกันเองกับทุกคน แต่เมื่อเป็นงานทางการท่านจะสั่งว่า ต้องทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดีที่สุด เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย

4. เป็นผู้มีวินัยเรื่องเวลาอย่างยิ่ง
กิจวัตรประจำวันของท่าน ทุกอย่างจะเป็นเหมือนตารางเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน ทุกวันสม่ำเสมอ ใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่า ทำให้ทำงานได้มาก ทั้งการทำภาวนาและการสั่งงานต่าง ๆ

5. รักการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง
ตั้งแต่ยังเป็นนิสิต ท่านก็ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่มีเว้นเลย เมื่อบวชแล้วก็ยิ่งทุ่มเทให้กับการเจริญสมาธิภาวนา และอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้รักการปฏิบัติธรรม เพราะนี่คือแก่นสารสาระที่แท้จริงของชีวิต

6. ถือธรรมเป็นใหญ่
มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ สิ่งใดที่ถูกต้องท่านกล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งนั้น โดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดเลย เช่น แรกเริ่มญาติโยมมาวัดก็ใส่เสื้อหลากสี แต่เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า มีการประดับประดาเหมือนแต่งมาอวดกัน ท่านก็ชักชวนให้ทุกคนใส่ชุดขาวมาวัด ทำให้สะอาดตา เหมาะแก่บรรยากาศการปฏิบัติธรรม และเกิดความเสมอภาคกัน
ตอนแรกไม่มีใครเห็นด้วยเพราะเกรงว่า ญาติโยมจะหาว่าไปบังคับเขาเดี๋ยวจะไม่มาวัด ท่านบอกว่า ไม่เป็นไร ถ้าไม่มีใครมาวัดท่านก็จะนั่งสมาธิรูปเดียว เมื่อประกาศบอกญาติโยมไป ช่วงแรกคนมาวัดก็ลดไปเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว เดินหน้าต่อไป สุดท้ายญาติโยมก็กลับมามากกว่าเดิม

7. กระจายงาน
ท่านกระจายอำนาจการตัดสินใจให้พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ทุกคนช่วยกันตัดสินใจทำงานตามหน้าที่ของตน ทำให้ทุกรูปทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเต็มที่ งานจึงขยายตัวได้เร็ว
ส่วนตัวท่านเองเป็นผู้มอบเฉพาะนโยบายสำคัญ ๆ และให้ทุกคนไปช่วยกันทำ ถ้าวัดรวมศูนย์การตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่เจ้าอาวาส จะไม่สามารถขยายงานใหญ่ได้ เพราะเวลาไม่พอ ดูงานไม่ทั่วถึง
ต่อกรณีที่มีข้อกล่าวหาท่านมากมายนั้น ไม่อาจทำให้ท่านท้อแท้ หวั่นไหว และเลิกประพฤติปฏิบัติธรรมได้ คนเราจะพูดอย่างไรก็ได้ ทั้งทางดีทางร้าย “สิ่งที่เชื่อถือได้มากกว่าคำพูด คือ การกระทำ” โดยเฉพาะการกระทำที่ทำมาตลอดชีวิตกว่า ๕๐ ปี

เราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ พระเทพญาณมหามุนี เป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน เราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ย่อมเป็นสิทธิส่วนบุคคล แล้วแต่จริตความชอบของแต่ละคน แต่ไม่อาจกล่าวหาว่า ท่านมีเจตนาไม่สุจริต เพราะผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริต ทำเพื่อหวังลาภสักการะจะไม่ทำอย่างที่ท่านทำ และก็ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคน หรือสร้างศาสนสถาน เช่น
§ การสร้างศาสนสถาน รองรับชาวพุทธได้ ๑ ล้านคน เป็นงานใหญ่ที่ต้องทำด้วยชีวิต เจดีย์ วิหาร ศาลา ศาสนสถานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาจะกลายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว
§ การสร้างพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนากว่า ๔,๐๐๐ รูป/คน ญาติโยมผู้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานับล้านคน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ศีล รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม” คนที่อยู่ด้วยกันเป็นสิบ ๆ ปี ใครนิสัยเป็นอย่างไรจะรู้กันหมด ถ้าท่านไม่ดีจริงจะไม่มีทางสร้างพระ เณร อุบาสก อุบาสิกาที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาได้เช่นนี้ ชีวิตของใคร ใครก็รัก จะสละชีวิตของตนได้ต้องชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นดีจริง มีคุณค่าจริงเท่านั้น

เราไม่สามารถกล่าวหาผู้ทำความดีตลอดชีวิตว่าแกล้งทำได้ เพราะเมื่อทำตลอดชีวิตมันคือเรื่องจริง หากใครมีจริตชอบแบบไหน ให้ทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนไปในทางสร้างสรรค์ ชวนคนไปปฏิบัติแบบที่ตนชอบให้มากๆ จะดีกว่า ถ้าทุกคนทำอย่างนั้น พระพุทธศาสนาจะเจริญก้าวหน้า สังคมจะสงบร่มเย็น ศีลธรรมจะกลับคืนมา

แต่ถ้าใช้พลังไปในทางทำลาย เอาแต่โจมตีใส่ร้ายป้ายสี มีแต่จะสร้างความแตกแยก ทำให้พระพุทธศาสนาอ่อนแอลง จนอาจจะสาบสูญไปจากแผ่นดินไทย ตัวผู้ทำก็ต้องแบกบาปมหาศาล

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ถือเป็นพระภิกษุที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดดเด่นที่สุดรูปหนึ่งในปัจจุบัน จึงเป็นเป้าของการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ท่านเป็นเหมือนทองคำแท้ที่ถูกเผาถูกทุบ เพื่อพิสูจน์มาแล้วกว่า ๕๐ ปี และยังคงยืนหยัดเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคนดีให้สังคมต่อไป แม้ทำมาจนอายุท่านปีนี้ ๗๐ ปีแล้วก็ตาม

Advertisements