กัลยาณมิตรมีความสำคัญต่อชาวโลกอย่างยิ่ง ชาวโลกทั้งหลายจะมีสันติสุขขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นผู้นำ เป็นผู้จุดประทีปแห่งธรรมให้สว่างไสว โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน ขยายไปในแต่ละท้องถิ่นเป็นจังหวัดทั่วประเทศและทั่วโลก ให้เกิดความสุขสงบทุกหย่อมหญ้า เราต้องประสานจิตร่วมกันให้ทุกหนทุกแห่งในบ้านเมืองของเราให้เกิดความสุขร่มเย็นสมกับเป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” โดยแท้จริง ถ้าทุกคนรู้ว่า “เราเกิดมาสร้างบารมี” และให้สิ่งนี้ซึมซาบอยู่ในจิตใจรู้ว่า การทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราเป็นไปเพื่อการถากถางทางไปนิพพาน อันเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปเพราะฉะนั้น อย่าท้อใจ อย่าน้อยใจ เพราะเมื่อกระแสใจเสื่อมคุณภาพแล้วบาปจะเข้าครองต้องปลุกใจให้ฮึดสู้ทำหน้าที่ให้สนุก เบิกบาน ให้เป็นบุญบันเทิงให้ได้ หลวงพ่อเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนมีความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมไร้ขอบเขต และสามารถทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้สำเร็จได้ ขอให้หยิบความสามารถออกมาใช้ให้เต็มที่กันทุกคน

งานสร้างสันติสุขปลูกฝังคุณธรรม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ เป็นคุณประโยชน์ทุกเวลานาทีที่สร้างคุณค่าให้แก่โลก หลวงพ่ออยากให้ทุกคนเข้าถึงความสุขภายใน เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน จะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนต้องแสวงหาว่า คืออะไร อยู่ที่ไหน จะหามาได้อย่างไร ขอให้ลูกชายหญิงของหลวงพ่อปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้ จะได้เป็นที่พึ่งต่อตนเองและชาวโลกตลอดไป

หลวงพ่อรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาก เพราะเป็นหน้าที่เดียวที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ขอให้ลูก ๆ มั่นใจเถิดว่า หลวงพ่อไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราเลย ยังอยู่เคียงข้างในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของลูก ๆ ตลอดเวลา เพราะรู้ว่า กัลยาณมิตรเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก

หลวงพ่อขออำนวยพร ให้ลูก ๆ ชายหญิงทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาที่สมบูรณ์เฉียบแหลม ให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง กล้าหาญอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงในการสร้างบารมี ให้มีพลังคำพูดเปลี่ยนแปลงใจของชาวโลกให้รักการปฏิบัติธรรม มีจิตใจที่บริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายขอความปรารถนาที่ลูก ๆ ชายหญิงได้ตั้งใจไว้ดีแล้วที่จะสร้างบารมี ขออานุภาพของ พระพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน จงอำนวยพรให้ความปรารถนานั้น เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ ทุกประการเทอญ.

: โอวาทจากหลวงพ่อธัมมชโย

Advertisements