พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ปธ.๙ กล่าวสุนทรพจน์ ท่ามกลางพระสังฆาธิการ 3000 กว่าวัด และสาธุชนหลายหมื่นคน  เนื่องในงานบุญวันสมาธิโลก ปี 2559

Advertisements