โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙
(ท่านฝากผ่านมาถึงลูกๆทุกคน ขณะที่ท่านอาพาธอยู่ เรียบเรียงจากแถลงการณ์ขององอาจ)

🌐 หลวงพ่ออยากให้ลูกๆ ทุกคนร่วมกันสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ๑ ล้านจบภายในพรรษานี้

🌐 ถ้าทำได้..ลูกทุกคนจะปลื้ม

🌐 การเข้ากะสวดกันต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ให้สวดอย่างสมัครใจ และปลื้มใจ

🌐 เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะเราเกิดมา..ก็เพื่อสร้างบารมี

🌐 ที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์

🌐 การสวด..เราต้องปลื้ม ถ้าเราสวดไป ๑ จบ ก็เป็นการเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ถ้า ๒ จบ..ก็คูณสองเข้าไป…

🌐 และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆ บุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วย แต่ต้องให้อยู่บริเวณเจดีย์ ตรง วิหารคด และถ้าเห็นเจดีย์ได้ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้…

🌐 เพราะกว่าจะได้ “ธัมมจักรกัปปวัตตสูตร” พระสูตรนี้มา พระสัมมสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป

🌐 ท่านต้องสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พอท่านสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับขึ้น เพราะท่านสละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น

🌐 เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารของเรา ท่านสละชีวิตเพื่อความดี ท่านปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม คือ “ถ้าไม่ได้ตายเถอะ” เพื่อจะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ เมื่อท่านทำเช่นนี้ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น จนจิตตกศูนย์..เห็นดวงธรรมภายใน

🌐 “พระมหาธรรมกายเจดีย์” พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญมาก

🌐 การที่เราไปบูชาเจดีย์ที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราได้ไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

🌐 จุดที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า “สำคัญมาก”

🌐 ขอให้พรรษานี้…เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ คือ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจอยู่ในกระแสธารแห่งบุญ

🌐 การบูชา..เราต้องบูชาทุกวัน เมื่อเราบูชาด้วยอามิสบูชาแล้ว ก็ต้องมาปฏิบัติบูชาด้วย เพื่อให้ได้ทั้ง ๒ บูชากันในพรรษานี้

🌐 ถ้าลูกทุกคนทำได้ จะถือเป็นสิ่งอัศจรรย์ เพราะลูกทุกคนก็จะได้ทั้งบุญที่เป็นบ่อเกิดแห่งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ติดตัวเราไป…

🌍🔽คลิกฟังและดูบทสวดที่นี่

http://www.dmc.tv/pages/praying/Dhammajak.html

🌍🔽แถลงการณ์ โดย อาร์ต (องอาจ)

สาธุ นิพพานปัจจโย โหตุฯ

Advertisements