ยิ่งสืบค้นยิ่งพบว่าหลวงพ่อธัมมชโย สอนตรงตามพระไตรปิฎกทุกอย่าง

Advertisements