คำว่า “ธรรมกาย” เป็นของจริงไม่ใช่ของเก๊ คำว่าธรรมกาย  เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระตถาคต ..!!

………………………………

Advertisements