ปกป้องอาจารย์ยิ่งชีวิต คือหน้าที่ศิษย์พึงกระทำ

อาตมาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรและมาอยู่วัดพระธรรมกายเมื่อเดือนเมษายน 2531 เป็นเด็กต่างจังหวัด มาอาศัยใบบุญ ขอสมัครใจมาเป็น “ศิษย์สำนักธรรมกาย” เพื่อศึกษาพระบาลี

เกือบ 30 ปีแล้วที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธัมมชโย ผู้เป็นเจ้าสำนัก ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร การศึกษา ทุกอย่างฟรีหมด ขอเพียงให้สอบบาลีผ่าน และตั้งใจรับบุญ ท่านสอนการทำสมาธิ หล่อหลอมให้รักการสร้างบารมี รักชีวิตสมณะ และเป็นพระแท้ให้ได้ตลอดชีวิต..

แม้บวชพระแล้ว ท่านยังคอยอบรมพร่ำสอนแต่สิ่งดีๆ สอนให้เว้นห่างสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทำสมาธิให้ก้าวหน้า ศึกษาพระไตรปิฏกให้แตกฉาน ให้คิดอย่างพระ พูดอย่างพระ มีสมณสัญญา แม้อาตมาเจ็บป่วยปางตาย ท่านก็เมตตาให้หมู่คณะที่นั่งสมาธิดี

ช่วยนั่งธรรมะใช้อานุภาพวิชชาธรรมกายอธิษฐานจิตให้อาตมาหายจากอาพาธ รอดตายมาอย่างหวุดหวิด…

บุญคุณความดีที่หลวงพ่อมอบให้ พระลูกวัดไม่เคยลืม..
นอกจากนี้ การได้มีโอกาสสนองงานท่านมานานกว่า 10 ปี ได้เห็นแต่คุณธรรมความดีของท่าน ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นกุศลล้วนๆ ท่านพูดแต่สิ่งที่นำพามหาชนไปสวรรค์นิพพาน ท่านไม่เคยสนทนาเรื่องทางโลกหรือเหตุบ้านการเมืองเลย มีแต่การสร้างบุญบารมีล้วนๆ

หากอยู่ที่พักส่วนตัว ท่านจะพูดน้อยมาก มีใจน้อมไปในสมาธิเป็นหลัก รักการปลีกวิเวกยิ่งนัก แม้ไม่ได้เดินธุดงค์อยู่ป่า แต่สามารถทำสมาธิได้อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง
แม้ต้องปกครองพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในวัดหลายพันชีวิต แต่จิตของท่านไม่วุ่นวายเลย

แม้มีผู้ถวายปัจจัยมากมาย “อาตมาไม่เคยเห็นท่านนับเงินเลย” ท่านเป็นเพียงทางผ่านของทรัพย์ที่ให้เจ้าหน้าที่นำไปสร้างวัดจนงดงามเด่นสง่าเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติจิตตภาวนาใหญ่ที่สุดในโลก มีศูนย์สาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรม (meditation center) ทั้งภายในและต่างประเทศหลายร้อยแห่ง มีชาวไทยและต่างชาติสนใจมาฝึกสมาธิกว่า 10 ล้านคน..

อาตมาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาตนเองว่า..วัดพระธรรมกายไม่ฝักใฝ่การเมือง ฝักใฝ่แต่บุญอย่างเดียว มุ่งสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก เหมือนตักบาตรพระครั้งละหมื่น หรือเดินธุดงค์ธรรมชัย ก็ทำติดต่อกันมาหลายปีแบบซื่อๆ ใสใส ถ้าจะกระทบจราจรติดขัดบ้าง ก็ต้องกราบขออภัย ใครโมทนาสาธุก็ได้บุญกันไป แต่ไม่เคยเอาการเมืองมายุ่งเลย

มีแต่นักการเมืองหาเรื่องวัด จนบ่อยครั้งที่ทางวัดถูกฝ่ายการเมืองเอาไปเป็นคู่ขัดแย้ง และถูกกล่าวหาเรื่อยมา เช่น เป็นคอมมิวนิสต์ สร้างโบสถ์เหมือนคริสต์ มีอาวุธสงครามใต้ถุนโบสถ์ คนมาทำบุญมากก็ถูกกล่าวหาเป็นพุทธพาณิชย์ สอนตามหลักพระไตรปิฏกมีมหาเปรียญหลายร้อยรูป ก็ถูกกล่าวหาว่าสอนเพี้ยนพระไตรปิฏก รวมสงฆ์มาถวายสังฆทานปีละเรือนแสน ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิใหม่ ทั้งๆ ที่พระทุกรูปมีพระอุปัชฌาย์เป็นมหานิกายอยู่ทั่วประเทศ สังกัดมหาเถรสมาคม ฯลฯ

ถึงกระนั้น ทางวัดก็ไม่ได้ตอบโต้ ยึดหลัก “ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป” ดูกันที่ผลงานเป็นหลัก ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมใส่ความวัดโดยไร้ความยุติธรรม เมื่อคุณไม่ให้ความยุติธรรมกับทางวัด วัดก็จะรักษาความยุติธรรม รักษาธรรมะเอาไว้ยิ่งชีวิต คือหลวงพ่อไม่รับทราบข้อกล่าวหา ไม่รับหมายศาลหรือหมายจับอะไรทั้งสิ้น เพราะหลวงพ่อไม่ผิด หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้รับของโจร

ท่านรับของญาติโยมที่ถวายด้วยศรัทธา ทางวัดเสนอเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อชี้แจงไปแล้ว แต่เพราะ จนท.กระทรวงยุติธรรมเหมือนมีธง มีใบสั่งมา จึงกล่าวหา ให้หมายศาล หมายจับอุตลุต โดยให้เหตุผลว่า “มันเลยจุดนั้นมาแล้ว” เพราะ จนท.พนักงานสอบสวนไม่ยอมรับจุดนั้น ข้ามขั้นตอนนั้นเอง แล้วมาบอกชาวโลกว่า มันเลยจุดนั้นมาแล้ว..!!

เมื่อเลยจุดนั้น…มาถึงจุดนี้ ทางลูกศิษย์ต้องแสดงพลัง ลุกขึ้นมาอารยขัดขืน โดยไม่หวาดหวั่นต่ออิทธิพลเถื่อนหรือปืนผาหน้าไม้.. เพราะต้องการรักษาความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเอาไว้ มันจึงต้อง “เดิมพันด้วยชีวิต” ….

ฉะนั้น การจะมาข่มแหงพระเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนชาววัดพระธรรมกายผู้ประพฤติธรรม จึงไม่ใช่ง่ายอย่างที่จะตอแย.. เขาอาศัยการโจมตีหัวมังกรคือหลวงพ่อธัมมชโย แต่หารู้ไม่ การโจมตีอาจารย์ ย่อมหมายถึงโจมตีพระวัดพระธรรมกายและลูกศิษย์วัดทั้งหมดทั่วโลก…

เราไม่มีอาวุธสงคราม มีแต่ธรรมาวุธ ท่านอาจจะมาจับหลวงพ่อ แต่ลูกศิษย์นับล้าน..ไม่เชื่อว่าจะจับท่านได้.. ยกเว้นข้าม “ศพ” ของพระเณรอุบาสกอุบาสิกานับหมื่นชีวิตไปให้ได้ก่อน..

ที่เขียนกลั่นจากใจนี้ ไม่ใช่การท้าทายภาครัฐหรือใครทั้งสิ้น …แต่เพราะถูกสั่งสอนมาว่า ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงที่เชิงตะกอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังข้องเกี่ยวถึงโลกหน้าภพชาติต่อไปอีกด้วย เมื่อยังไม่หมดกิเลส ตายแล้วย่อมไม่สูญ เกิดมาทั้งทีต้องรักษาความดีความถูกต้องเอาไว้ และอย่าตกอยู่ภายใต้การครอบงำของคนพาล
เมื่อพระพ่อถูกบีบคั้น หมายจับสึก ติดคุก หรือการเคลื่อนย้ายพระพ่อผู้ชราและอาพาธหนัก มีผลถึงชีวิต… ในฐานะพระลูกศิษย์ พระลูกวัด และเคารพนับถือท่านเป็นยิ่งกว่าพ่อ อยู่กับท่าน อาศัยใบบุญท่านยาวนานกว่าพ่อบังเกิดเกล้า ลูกศิษย์จะนิ่งดูดายได้อย่างไร..

ความตายแม้เป็นเรื่องน่ากลัว แต่ที่กลัวยิ่งกว่าความตาย คือ.กลัวพระพ่อถูกคนพาลทำลาย..

การปกป้องพระพ่อผู้เป็นหลักใจในการสร้างบารมี จึงเป็นหน้าที่ของผองลูก…แม้ชีวิตก็พลีถวายได้..

ธรรมรักษ์ ปธ.๙

Advertisements